Senior Finance Analyst

Salary: Negotiation

Department: Finance & Accounting

Company: Head Office

Application deadline: 05/07 — 06/09/2021


Job description

ABOUT YOUNET GROUP

YouNet Group là tổ hợp các công ty có sứ mệnh ứng dụng công nghệ Social (SocialTech) vào các khía cạnh doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động vận hành và tăng doanh thu.

YouNet đã đem lại các giải pháp Social cho hơn 1,000 doanh nghiệp ở Việt Nam và thế giới để tăng hiệu quả trong các khía cạnh: Nghiên cứu hành vi mạng xã hội, Bán Hàng, Tiếp Thị, Tương Tác/Chăm Sóc Khách Hàng, Vận Hành, Chuyển Đổi Tiếp Thị Số.

YouNet Group đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Senior Finance Analyst cho mục tiêu quản lý, phân tích tài chính.

 

ROLES & RESPONSIBILITIES

 • Reporting:
  • Tổng hợp và làm các reports ở cấp độ doanh nghiệp (business dashboards) để thể hiện sự ảnh hưởng của các chỉ tiêu liên quan.
  • Tiếp nhận và quản lý các báo cáo hiện tại tại công ty;
  • Thực hiện các phân tích đề xuất từ ban quản lý công ty để cải thiện hệ thống báo cáo đa dạng với nhiều góc nhìn sâu và rộng hơn;
  • Đề xuất và đưa ra các góc nhìn khác (nếu có) để cải thiện hệ thống báo cáo hiện hành.

 

 • Highlight and follow-up
  • Lưu ý BOM về các chỉ tiêu thay đổi ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp. Phân tích nguyên nhân và hỗ trợ đưa ra các nhận định và giải pháp;
  • Hợp tác với các stakeholder của liên phòng ban để hỗ trợ triển khai các giải pháp;

 

 • Rolling Forecast:
  • Hỗ trợ thực hiện các báo cáo liên quan đến dự báo về lãi lỗ cũng như dòng tiền của doanh nghiệp

 

 • Accounting Supports:
  • Hỗ trợ trong các dự án liên quan đến phân tích, chỉnh sửa sổ sách của team kế toán.

 

 • Other:
  • Các vấn đề khác được giao bởi line manager.

 

Report to: Finance Manager/Finance Director

Benefit: Basic Salary, 13th month salary, Performance Bonus.

Promotion: To be promoted to higher level of finance roadmap (Finance Manager/Finance Controller)

 

REQUIREMENTS

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương;
 • Có khả năng giao tiếp và thương lượng tốt;
 • Có mindset data-driven, numbering, analysis tốt;
 • Tiếng Anh: Viết, nói tốt;
 • Kinh nghiệm trong ngành Marketing, Technology là điểm cộng;
 • Làm việc ở công ty 2 sổ là điểm cộng;

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit